Prekių katalogas

 • Daugiafunkcinis vaško šildytuvas

  Vaško šildytuvas yra saugus, paprastas naudoti ir šildo vaško kasetės ar skardines itin greitai. Yra aukštos temperatūros palaikymo funkcija. Šildymo temperatūra svyruoja nuo 45 iki 105 laipsnių. Šildytuvas vienu metu gali šildyti iki trijų 100 ml - 110 ml vaško kasečių arba vieną 800 ml vaško skardinę. 

  Galia: 270W AC 230 V, 50-60 Hz.


  Svarbios saugumo instrukcijos:
  Pastaba: Naudojant bet kokį elektrinį prietaisą, ypač šalia vaikų, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo reikalavimų.
  Prieš pradedant naudotis prietaisu, perskaitykite visas instrukcijas.
  1. NESTATYKITE ir nesaugokite prietaiso vietose, nuo kurių jis gali nukristi arba įkristi į kriauklę.
  2. NEĮMERKITE prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Stenkitės, kad plotas aplink prietaisą būtų sausas.
  3. Prietaisui įkritus į vandenį, nedelsiant jį išjunkite iš įtampos lizdo. NELIESKITE jo rankomis, kol įjungtas. Kaip ir kituose elektriniuose prietaisuose, elektrinės dalys yra aktyvios, kol jis įjungtas į įtampos lizdą. Nesinaudojant prietaisu, visuomet jį išjunkite iš įtampos lizdo.
  ĮSPĖJIMAI: Nudegimų, elektros šoko, gaisro sužeidimų sumažinimui:
  1. Nenaudokite prietaiso jei:
  • Pažeistas jo laidas ar kištukas,
  • Jis netinkamai dirba,
  • Jis buvo numestas ar pažeistas bet kokiu būdu,
  • Jis įmestas į vandenį .
  2. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisas naudojamas šalia vaikų.
  3. Saugokite laidą toliau nuo karštų paviršių.
  4. Saugokite, jog prietaisas nepakibtų ant laido nuo stalo.
  5. Visuomet pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
  6. Prietaiso nenaudojant, išjunkite jį iš įtampos lizdo. Leiskite atvėsti prieš valant ar saugant.
  7. Neapviniokite laido aplink naudojamą prietaisą.
  8. Gamintojas nerekomenduoja pritvirtinti prietaiso dėl galimų pavojų.
  9. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį ir kaip nurodoma instrukcijoje.

  IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS!!!


  Naudojimo instrukcija:
  • Neišsigąskite, jeigu pirmąkart įjungtas vaško šildytuvas skleis dūmus. Taip vyksta dėl to, kad ant kaitinimo plokštelių patenka tepalas, esantis naujų vaško šildytuvų sistemoje.
  • Įkiškite prietaiso laidą į jam skirtą vietą prietaise ir įkiškite kištuką į elektros lizdą.
  • Sustatykite vaško kasečių šildytuvus į stovą.
  • Įstatykite 400ml vaško skardinę į šildytuvą.
  • Nustatykite reikiamą temperatūrą.
  • Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.
  • Įsitikinkite, kad dega vaško šildytuvų raudonos lemputės. Tai reiškia, kad vaško šildytuvai kaista.
  • Šildykite vašką nuo 25 iki 35 min.

  ATSISIŲSTI INSTRUKCIJĄ

  PERŽIŪRĖTI SERTIFIKATĄ

 •