Valiuta:

Prekių katalogas

ADK paviršių dezinfekantas su purkštuku 611, 1000ml

 • ADK paviršių dezinfekantas su purkštuku 611, 1000ml

  Kodas: G24030406
  Lizingo skaičiuoklės
  • ml
  • klix_pay_later
 • APRAŠYMAS

  Paviršių dezinfekantas paruoštas naudojimui. Paviršių nereikia nuplauti. Skirtas greitai paviršių ir įrangos dezinfekcijai visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse ir buityje, įrankiams ir instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio salonuose.

  • Paviršių dezinfekantas alkoholių pagrindu.
  • Paruoštas naudoti (nereikia skiesti).
  • 2 ir 4 tipo biocidas.
  • Biocido autorizacijos liudijimo Nr. (10-14 17.5E)BPR-530(A-0204VNO603657-20-284), galioja iki 2025-10-06.
  • Sudėtyje nėra aldehidų, todėl nedirgina kvėpavimo takų, nesukelia kosulio ir odos alergijos.
  • Tinkamas naudoti vietose, jautriose drėgmei.
  • Negali tiesiogiai liestis su maistu.
  • Džiūdamas nepalieka apnašų.
  • ADK-611 yra efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

  NAUDOJIMAS

  • Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones.
  • Alkoholinė dezinfekavimo priemonė ADK–611 paruošta naudojimui.
  • Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus.
  • Instrumentų, įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia.
  • Atsiradus alkoholinės dezinfekavimo priemonės ADK–611 užsiteršimo požymiams (iškritus dribsniams, pasikeitus spalvai), ji turi būti pakeista nauja.
  • Esant mikobaktericidiniam arba virucidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 60 min.

  PAPILDOMA INFORMACIJA

  Atsargiai. Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

  SUDĖTIS

  Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

  LAIKYMO SĄLYGOS

  Sandėliuojama sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.

  PAKUOTĖ

  Plastikinė tara.

  Tinkamumo naudoti laikas 24 mėn. 

   

  ATSISIŲSTI:

  Produkto aprašymas

  Saugos duomenų lapas

  Biocido liudijimas