Prekių katalogas

Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuojantis dokumentas, taikomas teisiniams Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, kai atliekamas pirkimas interneto parduotuvėje, veikiančioje interneto portale www.groziui.lt (toliau – Parduotuvė). Taisyklės reglamentuoja, be kita ko, nuotolinės pirkimo ir pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo procedūrą, Parduotuvėje parduodamų prekių ir paslaugų (toliau – Prekė) apmokėjimo tvarką, pristatymo tvarką, Prekių gražinimo ir keitimo tvarką, garantines sąlygas.
1.2. Tuo atveju, kai registruojantis Parduotuvėje arba pateikiant kontaktus Pirkėjo paskyroje nurodoma įmonė, laikoma, jog Pirkėjas yra šis nurodytas juridinis asmuo. Paskyros kūrėjas tokiu atveju patvirtina ir garantuoja, kad turi teisę veikti įmonės vardu, įskaitant visus reikiamus įmonės organų patvirtinimus ir įgaliojimus, reikalingus ir sudaryti šią Sutartį, bei prisiima visą atsakomybę dėl galimo šio patvirtinimo klaidingumo.
1.3. Prieš patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklių sąlygomis ir pažymėti atitinkamą žymę nustatytoje vietoje užsakymo paskyroje. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Esant atliktam aukščiau nurodytam žymėjimui, visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklių sąlygomis ir su jomis sutiko. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių sąlygų, jis negali pateikti užsakymo – pažymėjus apie savo sutikimą su Taisyklėmis laikoma, jog Pirkėjas su jomis sutiko besąlygiškai.
1.4. Sutartys pagal Taisykles sudaromos tik dėl tiekimo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Visais atvejais laikoma, jog Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, ir sutarties sudarymo ir vykdymo vieta yra Lietuvos Respublika.

2. Sutarties Šalys
2.1. Pirkti Prekes Parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai).
2.2. Abi Sutarties Šalys veikia kaip lygiaverčiai verslo subjektai. Atsižvelgiant į tai, kad Prekės yra skirtos grožio industrijoje veikiantiems profesionalams, teikiantiems grožio paslaugas, ir kitas, su jomis susijusias, paslaugas, ir jog Prekės įgyjamos tokių paslaugų teikimo tretiesiems asmenims tikslu, Pirkėjas patvirtina, jog sutartį sudaro ne asmeniniais, ne savo šeimos ar ūkio poreikiais, o komerciniais, verslo vykdymo ir/ar profesiniais tikslais ir supranta, kad jam vykdant pirkimą pagal Taisykles vartotojų teises reglamentuojantys teisės aktai nėra ir negali būti taikomi.
2.3. Pardavėjas pagal sutartį: MB Beautyfor LT, juridinio asmens kodas 303005685, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Bitininkų g. 4F, A/S Nr. LT56 7300 0101 3463 2914, tel. +370 64695900, e-mail: info@groziui.lt .

3. Pirkimo-pardavimo sutartis
3.1. Taisyklės reglamentuoja teisinius santykius, internetu pirkimo ir pardavimo sutartį sudarant/sudarius dviems verslo subjektams, t.y., Pardavėjui – juridiniam asmeniui, besiverčiančiam nuotolinės prekybos veikla, ir Pirkėjui – fiziniam ar juridiniam asmeniui, teikiančiam grožio (ar su jomis susijusias) paslaugas ir/ar viešbučių (apgyvendinimo) paslaugas komerciniais, verslo vykdymo ir/ar profesiniais tikslais.
3.2. Sutartis laikoma sudaryta, Pirkėjui iš interneto parduotuvėje Pardavėjo pateikto Prekių katalogo suformavus savo pasirinktų Prekių krepšelį (išsirinkus norimas pirkti Prekes), susipažinus ir sutikus su Taisyklėmis, teisingai užpildžius užsakymą ir jį patvirtinus.

4. Registracija ir kontaktiniai duomenys
4.1. Užsisakyti Prekes Parduotuvėje Pirkėjas gali sukūręs savo paskyrą, t .y. užsiregistruodamas svetainėje arba įvesti registracijoje prašomus duomenis.
4.2. Pasikeitus Pirkėjo paskyroje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjo komunikacija Pirkėjo paskyroje nurodytais kontaktais laikoma tinkama Sutarties vykdymo tikslais.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų (tokių kaip vartotojo vardas, slaptažodis ar pan.). Jei Pirkėjo prisijungimo prie paskyros Parduotuvėje duomenimis buvo naudojamasi neturint leidimo ar įvyko bet kurio kito pobūdžio privatumo pažeidimas, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu: info@groziui.lt.

5. Parduotuvėje parduodamos Prekės
5.1. Parduotuvėje parduodamos grožio industrijos profesionalams skirti produktai – profesionali įranga, darbo įrankiai ir priemonės bei kosmetika, skirti kirpykloms, manikiūro salonams, depiliacijos salonams, kosmetologijos kabinetams, masažo salonams, viešbučiams.
5.2. Parduotuvėje demonstruojamos Prekės yra prieinamos įsigyti, jei prie prekės nėra pažymėta priešingai (pvz., „Išparduota“ arba „Neturime“).
5.3. Pardavėjas nėra Prekių gamintojas. Prekių kilmė, gamintojas, prekių ženklas nurodomi Prekių aprašyme Parduotuvėje ir (ar) kartu su Produktu pateikiamoje pakuotėje.
5.4. Prekių naudojimo instrukcijos ir sudėtis yra nurodomi Parduotuvėje (Prekių aprašyme arba atsisiunčiamuose dokumentuose, nuorodos į kuriuos pateikiamos Parduotuvėje) ir (ar) kartu su Produktu pateikiamoje pakuotėje.
5.5. Sutikdamas su Taisyklių sąlygomis, Pirkėjas patvirtina, kad laikysis Prekių naudojimo sąlygų, nustatytų gamintojų ir taikomų atitinkamoje industrijoje – įskaitant naudojimo, surinkimo, įrengimo, diegimo, instaliavimo, paruošimo instrukcijas, kontraindikacijas, produktų tarpusavio suderinamumą, paskirtį, specialius gamintojo įspėjimus ir kt. Pirkėjas neturės pretenzijų Pardavėjui, o taip pat asmeniškai bus atsakingas prieš pretenzijų galinčias turėti trečiąsias šalis (Pirkėjo klientus) už bet kokią žalą Prekėms, kitam turtui ar asmenims (įskaitant Prekių kokybės, išvaizdos, funkcionalumo, tinkamumo naudoti pablogėjimą, žalą materialiam turtui, asmens sveikatai (įskaitant išvaizdą) ar gyvybei), kurie kilo dėl to, Pirkėjas nesilaikė tokių Prekių naudojimo sąlygų.

6. Paslaugos
6.1. Pirkėjas ir Pardavėjas taip pat turi teisę susitarti dėl profesionalaus salono projektavimo ir įrengimo paslaugų teikimo. Pardavėjas Pirkėjui tokias paslaugas teiks atskiros rašytinės sutarties tarp Šalių pagrindu.

7. Prekių kainos ir atsiskaitymo tvarka
7.1. Prekių kainos, joms taikomos nuolaidos ir akcijos galioja realiu laiku – t.y., yra tokios, kokios formuojat užsakymą nurodytos Parduotuvėje (išskyrus atvejus, kai pačioje Parduotuvėje nurodomas konkretus kainų/akcijų galiojimo laikotarpis.
7.2. Už Parduotuvėje perkamas Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.
7.3. Už Parduotuvėje perkamas Prekes atsiskaityti galima:
7.3.1. Pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslauga. Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą, leidžiama pasirinkti vieną iš internetinės bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus, atsižvelgiant į patvirtintą užsakymą, Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal pasirinkto banko taikomus įkainius ir taisykles.
7.3.2. Banko pavedimu. Pirkėjo, pasirinkusio šį išankstinį apmokėjimo būdą, patvirtintame užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia išankstinę sąskaitą už Pirkėjo užsakytas Prekes. Pirkėjas pinigus banko pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal Pirkėjo banko taikomus įkainius ir taisykles. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Pirkėjas formuodamas mokėjimo duomenis privalo nurodyti tikslią Pardavėjo išankstinėje sąskaitoje nurodytą pinigų sumą, mokėjimo paskirties lauke – patvirtinto užsakymo numerį, taip pat kitus mokėjimo pavedimui įvykdyti būtinus informacinius laukus pagal sąskaitos duomenis.
7.3.3. Grynaisiais pinigais. Pardavėjo atstovui (kurjeriui) pristačius Prekes patvirtintame užsakyme nurodytu adresu, Pirkėjas grynaisiais pinigais už Prekes su Pardavėju atsiskaito pagal kurjerio pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Prekes pristatant kurjeriui, Pirkėjas privalo turėti tikslią pinigų sumą, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. Pirkėjas grynaisiais pinigais taip pat gali atsiskaityti Pardavėjo veiklos vietoje Prekių perdavimo metu, jei Prekes atsiima pats (ar įgaliotas atstovas), atvykęs pas Pardavėją. Pasirinkus atsiskaitymą grynais pinigais bei užsakant  prekes ar prekę už daugiau kaip 200 Eur. sumą turi būti sumokamas 20 % avansinis mokestis.  
7.4. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti Prekes pasinaudodamas elektroninės bankininkystės paslauga, įsipareigoja sugeneruotą mokėjimą įvykdyti nedelsiant, antraip jo pateiktas užsakymas (ar jo dalys dėl atitinkamų Prekių) gali būti naikinami atitinkamo banko elektroninės bankininkystės sesijai pasibaigus (pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta).
7.5. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti Prekes banko pavedimu, už Prekes privalo atsiskaityti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po sąskaitos elektroniniu paštu gavimo dienos. Nesilaikant šiame punkte nurodytų apmokėjimo už Prekes terminų, Pirkėjo užsakymą Pardavėjas gali vienašališkai naikinti (pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta).
7.6. PVM sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu pašto adresu ir/ar Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu. Pirkimo dokumentuose nurodoma: užsakytos Prekės, jų kiekis, Prekių galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, Pardavėjo suteiktos nuolaidos, Prekių pristatymo mokestis ir kiti būtini pateikti duomenys.

8. Prekių pristatymas
8.1. Kiekvienos iš Prekių pristatymo terminas nurodomas Parduotuvėje prie konkrečios Prekės. Parduotuvėje Prekių kainos nurodytos su visais mokėtinais mokesčiais, išskyrus mokesčius už pristatymą, grynųjų pinigų priėmimą ir/ar bankų taikomus paslaugų mokesčius.
8.2. Tuo atveju, jei Pirkėjo užsakomų Prekių pristatymo terminai skiriasi, Pardavėjas turi teisę pristatyti visas Prekes per ilgiausiąjį iš visų prie atskirų Pirkėjo užsakytų Prekių numatytų pristatymo terminų.
8.3. Taisyklėse nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo termino praleidimą ne dėl Pardavėjo kaltės ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.4. Užsakytų Prekių pristatymas gali būti organizuojamas dviem būdais:
8.4.1. prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), prieš tai telefonu su Pirkėju suderinęs prekių pristatymo laiką. Pirkėjui, pasirinkusiam prekių pristatymą per kurjerį, galutinis prekių pristatymo terminas bus nurodytas Pirkėjo suformuotame užsakyme;
arba
8.4.2. Pardavėjas prekes išduoda Prekių išdavimo punktuose adresu Bitininkų g. 4F-39 , LT-08310 Vilnius ir Savanorių pr. 176 , LT-03154 Vilnius darbo dienomis darbo laiku, t.y., I-V nuo 9.00val. iki 17.00 val., VI-VII išdavimo punktas nedirba. Jei Pirkėjas pasirenka Prekių atsiėmimą Prekių išdavimo punkte, apie galimybę atsiimti prekes (atsiėmimui paruoštą užsakymą) Pirkėjas informuojamas telefonu ir/ar elektroniniu paštu.
8.5. Atsiskaitymo už Prekes būdu pasirinkus banko pavedimą ar elektroninę bankininkystę, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, o pristatymas pradedamas organizuoti kitą po apmokėjimo už Prekes įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dieną.
8.6. Prekes Prekių išdavimo punkte Pirkėjas įsipareigoja atsiimti per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas Pirkėją informuoja apie galimybę atsiimti prekes (atsiėmimui paruoštą užsakymą). Jei Pirkėjas atsiima prekes atsiėmimo punkte aukščiau nurodytu terminu, Pirkėjui nemokami jokie mokesčiai, susiję su Prekių atsiėmimu ar pristatymu.
8.7. Prekių pristatymas visoje Lietuvoje Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerį kainuoja 3,5 Eur (Kuršių Nerijoje – pagal atskirą šalių susitarimą). Taikomas papildomas 1,5 Eur grynųjų pinigų paėmimo mokestis, jei už Prekes atsiskaitoma grynaisiais pinigais jas pristačius kurjeriui. Prekių, kurių svoris viršija 25 kilogramus, pristatymas papildomai kainuoja 2,9 Eur.
8.8. Prekių pristatymo išlaidos, nurodomos Pirkėjui pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje.
8.9. Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar jo užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje).
8.10. Tinkamai pristačius prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu bei jo nurodytam gavėjui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.11. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjui nurodžius klaidingą pristatymo adresą, neradus Pirkėjo ar jo nurodyto gavėjo nurodytu adresu sutartu laiku, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas papildomas prekių pristatymo išlaidas (pvz., išlaidas Prekių grąžinimui, saugojimui ir/ar pakartotiniam pristatymui).
8.12. Pirkėjas sutinka, kad tais atvejais, kai Pardavėjas Prekių užsakymo pateikimo metu neturi Pirkėjo užsakytų Prekių ir apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją ir pasiūlo kitą Prekių pristatymo terminą, Pardavėjas nebus laikomas praleidusiu Prekių pristatymo terminą.
8.13. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, suplėšyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant siuntą pristatančiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
8.14. Prekių kiekis, kokybė ir komplektiškumas taip pat turi būti patikrinami prekių perdavimo Pirkėjui metu –išskyrus tuos atvejus, kai dėl pačio Prekės pobūdžio perdavimo metu negalima nustatyti jos kokybiškumo. Pardavėjui pateikus nekomplektiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias Prekes, arba Prekes, kurios neatitinka teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.
8.15. Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas, perduodamas prekes Pirkėjui, taip pat pateikia PVM sąskaitą-faktūrą bei kitus prekes lydinčius dokumentus. Šalys patvirtina, kad PVM sąskaitos-faktūros ar kurjerio Pirkėjui pateikto važtaraščio (toliau – Prekes lydintys dokumentai) pasirašymas bus prilyginamas prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui. Pirkėjas, Prekių perdavimo metu pastebėjęs Prekių nekomplektiškumą, prekių kokybės trūkumų, transportavimo pažeidimų ar nustatęs, kad perduodamos Prekės neatitinka Pirkėjo užsakymo, apie tai pažymi Pardavėjo ar Pardavėjo įgalioto atstovo pateiktuose Prekes lydinčiuose dokumentuose.
8.16. Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas patvirtina tinkamą Prekių perdavimą-priėmimą. Pirkėjas, Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjęs Prekių ar kitų su Prekių perdavimu susijusių trūkumų, netenka teisės vėliau dėl to paties pareikšti prieštaravimų (reikalavimų) Pardavėjui.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Pirkėjas per 7 dienas nuo jų pristatymo dienos turi teisę grąžinti tik Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų, arba Prekes, kurios neatitinka užsakymo (pavyzdžiui, pristatytos kitos, nei užsakyta, Prekės). Tokiais atvejais, grąžinamos Prekės turi būti nenaudotos ir grąžinamos originalioje pakuotėje, o Pardavėjas padengia Prekių grąžinimo išlaidas ir pakeičia Prekes tinkamomis, arba, jei to padaryti nėra įmanoma, grąžina Prekių kainą.
9.2. Tais atvejais, kai Prekės atitinka užsakymą ir kokybės reikalavimus, jos gali būti grąžinamos tik Pardavėjui geranoriškai sutikus. Sumokėtas avansas negrąžinamas jei Pirkėjas persigalvoja ar atsisako užsakytų prekių ar prekės.
9.3. Jei pirkėjas yra fizinis asmuo, vartotojas, įsigyjantis Prekes asmeniniams savo, šeimos ar namų ūkio poreikiams, jis privalo apie nukrypimą nuo šiose Taisyklėse pateikiamų garantijų informuoti Pardavėją el. paštu pardavimai@groziui.lt ne vėliau kaip užsakymo pateikimo dieną. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį dėl Prekių pardavimo nuotoliniu būdu, informuodamas apie tai Pirkėją per 3 (tris) darbo dienas. Pardavėjui nusprendus šia teise nepasinaudoti, Prekių grąžinimas vykdomas LR civilinio kodekso ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus atvejus, kai pagal Prekės pobūdį ar vertinant Pirkėjo profesinę veiklą akivaizdu, kad Prekė nėra skirta asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams. Pirkėjui – vartotojui grąžinant Prekes, jis visuomet privalo kompensuoti Pardavėjo Prekių pristatymo išlaidas (jei jos apmokėtas Pirkėjo iš anksto – ši mokėjimo dalis nėra grąžinama Pirkėjui), be to, Pirkėjas Prekes grąžina savo sąnaudomis (apmoka siuntimo išlaidas arba pristato į prekių išdavimo punktą asmeniškai).
9.4. Grąžinantis Prekes Pirkėjas pateikia prašymą el. paštu pardavimai@groziui.lt ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priimti grąžinamas Prekes pateikimo privalo su Pardavėju suderinti prekių gražinimo būdą, laiką ir vietą, užpildyti prašymą dėl prekių grąžinimo.
9.5. Jei Prekės grąžinamos Taisyklėse nustatytais pagrindais, Pardavėjas, Taisyklėse nustatytais terminais gavęs pranešimą apie pageidavimą grąžinti Prekes, ne vėliau kaip per 14 dienų atsiima Prekes iš Pirkėjo ir grąžina Pirkėjui už jas sumokėtus pinigus.

10. Prekių garantija
10.1. Taisyklių pagrindu parduodamoms Prekėms taikoma gamintojo garantija, arba, jei gamintojas nėra suteikęs garantijos –galioja teisės aktuose nurodyti prekių garantiniai terminai.
10.2. Prekių garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos, arba nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos, priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė.
10.3. Pirkėjas, pateikiantis prekę garantiniam aptarnavimui (Pardavėjui ar gamintojo atstovams) kartu su Preke privalo pateikti pirkimo dokumentus – sąskaitą faktūrą. Nepateikus nurodytų dokumentų, Pardavėjas ar gamintojo atstovas turi teisę atsisakyti priimti prekę garantiniam aptarnavimui.
10.4. Prekių garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai, išskyrus atvejus, kai Prekių gedimai atsiranda dėl netinkamo Prekių naudojimo ar kitaip pažeidžiamos Prekių eksploatavimo sąlygos. Prekių, kurioms suteikta gamintojo garantija, eksploatavimo sąlygos nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijose.
10.5. Garantinis aptarnavimas taip pat neteikiamas, jei Prekių gedimai atsiranda dėl išorinio poveikio, pvz., stichinių nelaimių, elektros tiekimo sutrikimų, laikymo netinkamomis sąlygomis, mechaninių ar cheminių pažeidimų (įrenginys sutrenktas, ardytas, į vidų pateko skysčio, kitų medžiagų, odos paviršiai prasitrynę, suplėšyti, subraižyti, nudažyti ir pan.), jei Prekė buvo remontuota Pirkėjo ar trečiojo asmens savarankiškai, o taip pat dėl netinkamo įrenginio įžeminimo, atsiradusių rūdžių, pažeistų garantinių lipdukų.
10.6. Elektros įrenginių (išskyrus elektrinius pedikiūro krėslus) garantinis remontas bei keitimas atliekamas prekių garantinio aptarnavimo punkte Savanorių pr.176 , LT-03154 Vilnius. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės telefonu +370 646 95900 arba elektroniniu paštu pardavimai@groziui.lt.
10.7. Garantinį remontą (gamintojo suteikiamos garantijos atveju) gamintojo atstovai atlieka gamintojo atstovo servisuose nustatyta tvarka ir terminais. Transportavimo išlaidos į gamintojų atstovų servisus dėl garantiniu laikotarpiu sugedusių Prekių nekompensuojamos.

11. Parduotuvės pasiekiamumas ir prieigos ribojimas
11.1. Pardavėjas negali garantuoti, Parduotuvės interneto svetainė ir joje veikianti sistema visuomet bus prieinamos, o duomenų persiuntimas visuomet bus greitas ir kokybiškas. Pardavėjas nebus atsakingas tuo atveju, jei neįmanoma pasiekti Parduotuvės svetainės, atlikti pirkimo dėl bet kokių Pardavėjo nekontroliuojamų arba trečiųjų asmenų atliekamų veiksmų. Pavyzdžiui, Pardavėjas neatsako už netinkamą interneto, elektros ar kito tinklo veikimą, dėl kurio sutriktų Parduotuvės svetainės veikimas, duomenų praradimą, pakeitimą, iškraipymą, netinkamą kompiuterio programų veikimą, programines klaidas, virusines programas, žalą galinio naudojimo įrenginiams.
11.2. Pirkėjas yra informuotas, kad Pardavėjas esant būtinybei be atskiro įspėjimo gali trumpam nutraukti prieigą prie Parduotuvės svetainės dėl techninių priežasčių, pavyzdžiui, dėl techninės priežiūros darbų ir tokiu atveju jis nėra atsakingas už Parduotuvės svetainės duomenų neprieinamumą. Pirkėjas sutinka su tokiais aukščiau nurodytais galimais trikdžiais ir atsisako pretenzijų šiuo atžvilgiu.
11.3. Jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių arba bando pakenkti Parduotuvės svetainės stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo paskyrą ir ištrinti duomenis, o teisės aktų pažeidimo atvejais – informuoti LR teisėsaugos institucijas.
11.4. Susidarius svarbioms ir iš anksto negalimoms numatyti aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui – tai neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos įvykdyti iki tokio nutrakimo pateiktus ir apmokėtus užsakymus.

12. Asmens duomenų apsauga
12.1. Registruodamasis, sutikdamas su Taisyklėmis ir/ar pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo duomenys, įskaitant pateiktus asmens duomenis, būtų tvarkomi Sutarties vykdymo, apskaitos, atsiskaitymo tikslais bei kitais tikslais, numatytais Privatumo politikoje.
12.2. Asmens duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Daugiau apie duomenų apsaugą ir tvarkymo tikslus - Privatumo politikoje.

13. Pakeitimai
13.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą Prekių pardavimo tvarką bei sąlygas.
13.2. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu, nurodytu Pirkėjo registracijos duomenyse (Pirkėjo paskyroje).
13.3. Šalių tarpusavio santykiams taikoma ta Taisyklių versija, kuri galioja Prekių užsakymo patvirtinimo metu.
13.4. Taisyklių sąlygų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Parduotuvės svetainėje.

14. Kontaktai
14.1. Pardavėjo kontaktai pateikiami Parduotuvės Kontaktų skiltyje.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus, susijusius su Šalių sutartiniais santykiais, siunčia Pardavėjui el. paštu info@groziui.lt.
14.3. Turėdamas pretenzijų Pardavėjui, Pirkėjas kviečiamas jas išdėstyti raštu ir pateikti el. paštu info@groziui.lt . Pretenzijų, kurių šalims nepavyksta išspręsti taikiai, sprendimui, taikomi LR teisės aktai ir juose nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka
  

Registruotis