Prekių katalogas

Rankų dezinfekantas, 1000ml

 • Rankų dezinfekantas, 1000ml

  Kodas: DEZINFCARE
 • DEZINF CARE rankų dezinfekantas, 1 litras

  *Papildomai galima įsigyti purškiklį - pompą http://bit.ly/33u1GIv 

  Pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomenduojamą formulę Nr. 1

  Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

  Naudojimas: Užpilkite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius.

  Veiklioji medžiaga: denatūruotas etilo alkoholis 80% tūrio, CAS Nr. 64-17-5 EB Nr. 200-578-6. Sudėtyje yra glicerolio vandenilio peroksido. Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. Biocido autorizacijos liudijimas 2020-03-05 Nr. VKE-88, galioja iki 2019.09.01.

  Tik išoriniam naudojimui, Vengti kontakto su akimis. Labai degus skystis ir garai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vedinamoje ir vėsinamoje vietoje. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

  Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina. Kreiptis į gydytoją. 

  Prarijus: nedelsiant skaminti į apsinuodijimų kontrolės ir informuoti biurą arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8-5) 236 2053, 8 687 53 378.

  TINKA NAUDOTI 2 METUS nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

  Gamintojas: AB, ,,Vilniaus Degtinė", Panerių g. 47, LT-03160, Lietuva.

  SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

  SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ANGLŲ KALBA 

  KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS